Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pwp_opismenu

Opis menu

 1. Pliki
 2. Aktywność - przegląd aktywności twojego konta
 3. Kontakty, pozwalają utworzyń ksiązkę adresową oraz kontakty. Kontakty można współdzielić z innymi osobami, synchronizować z lokalnymi komputerami, telefonami - (WebDAV). Dostęp do utworzonych kontaktów posiada wyłącznie właściciel konta. Aby były widoczne dla innych należy je udostępnić.
 4. Kalendarz, pozwala utworzyć nowe kalendarze oraz wydarzenia i zadania. Zabezpieczenia analogiczne jak w Kontaktach.
 5. EKRS - odnośnik do strony
 6. EPUAP - odnośnik do strony
 7. Podpisz - odnośnik do aplikacji podpisującej dokumenty profilem zaufanym
 8. Ścieżka folderów / powrót do głównego katalogu

 1. Szukaj - pole wyszukiwania. W trybie Plik wyszukuje pliki, w trybie Kontakty wyszukuje kontakty (itd.) o ile została utworzona lub zaimportowana książka adresowa z kontaktami.
 2. Powiadomienia - wyświetla powiadomienia.
 3. Kontakty - pole wyszukiwania Kontaktów
 4. Menu użytkownika - umożliwia wylogowanie i przejście do menu ustawień
 5. Widok - zmienia widok plików

Informacje osobiste

W tej sekcji można zmienić:

 • pełną nazwę - zmiana pełnej nazwy nie powoduje zmiany nazwy użytkownika
 • adres email
 • język platformy
 • region, strefę czasową

Bezpieczeństwo

Ta sekcja umożliwia:

 • zmianę hasła
 • ustawienia dwuskładnikowego uwierzytelnienia
  • Kody zapasowe - UWAGA !! jeżeli uwierzytelnienie dwuskładnikowe zostanie włączone, należy bezwzględnie wygenerować kody zapasowe a następnie zapisać je na komputerze lub wydrukować
  • Powiadomienia Nextcloud - jeżeli korzystacie z aplikacji Nextcloud na telefon, można włączyć dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą tej aplikacji Pobierz z Google Play... lub z AppStore
  • TOTP - uwierzytelnienie za pomocą zewnętrznej aplikacji na telefon (np. Google Authenticator, Microsoft Authenticator, FreeOTP)
  • Urządzenia U2F - uwierzytelnienie za pomocą urządzenia zewnętrznego - więcej na ten temat (ang.)

Aktywność

Szczegółowe ustawienia Aktywności. W tej sekcji możesz wybrać o jakim zdarzeniu masz być informowany i w jakiej formie.

Magazyny zewnętrzne

Wyłączone ze względu na bezpieczeństwo systemu

Dostępność

Zmiana sposobu wyświetlania

Prywatność

Informacje dotyczące prywatności/poufności twoich danych

pwp_opismenu.txt · ostatnio zmienione: 2023/01/28 14:57 przez 127.0.0.1