Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fakturowniapl

Generowanie pliku JPK_FA z aplikacji fakturownia.pl

Opis zawiera dwie metody wywołania kreatora pliku JPK_FA oraz sekcję końcową dot. ustawień kreatora wspólną dla obydwu metod.


Jak znaleźć kreator JPK_FA ?


Metoda 1

Przejdź do zakładki Raporty a następnie Lista raportów

Wybierz sekcję Jednolity Plik KontrolnyJPK_FA


Metoda 2

Wybierz z menu Przychody i następnie Wszystkie

Po prawej stronie znajdziesz kreator Eksporu danych


Generowanie JPK_FA


Sprawdź poprawność danych w generowanym raporcie.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na datę początkową i końcową generowanego raportu.

Kontynuujemy wybierając Generuj raport.

Wyeksportowany plik zapisz na komputerze i prześlij na Platformę.

fakturowniapl.txt · ostatnio zmienione: 2023/01/28 14:57 przez 127.0.0.1